kampanja basic plus petauspatjalla
Olemme Facebookissa Olemme Instagramissa

Softi.fi
Verkkokaupan ehdot

Tuotteiden tilaus ja toimitus

Tilaaminen tapahtuu Soft-Kaluste oy:n Softi.fi verkkokaupasta sähköisen tilausjärjestelmän avulla.
Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Kirjattujen tilausten yhteydessä saadut asiakastiedot tallennetaan ainoastaan Softi.fi asiakasrekisteriä varten. Rekisteri on salainen ja vain Softi.fi asiakaspalvelukäytössä ja maksupalveluntarjoajan käytössä.
Softi.fi ei luovuta asiakastietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus pyytää Soft-Kaluste poistamaan rekisteristä henkilö- ja yhteystietonsa ilman erillistä syytä

Asiakkaan lähetettyä tilauksen on tehty sopimus sitova. Tilauksen lähettäminen katsotaan sitovaksi sopimukseksi molemminpuolisesti, eikä sitä kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat ja ymmärtäneen informaatiokuvakkeiden sisällön, esimerkiksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa nettikaupan sivuilla esitellyistä värimalleista.
Soft-Kaluste Oy on sitoutunut toimittamaan sopimuksen mukaisen tuotteen voimassa olleiden hintojen, ominaisuuksien ja tilausehtojen mukaisesti. Soft-Kaluste Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sivustoilla sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai tilauksen perumiseen.

Tuotteiden hinnat ovat voimassa aina siitä päivästä lukien, kun ne ovat julkaistu Softi.fi verkkokaupassa. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % ja ovat voimassa aina siitä päivästä lukien, kun ne ovat julkaistu Softi.fi verkkokaupassa. Tuotteiden hinnat sisältävät kuljetuksen lähimpään matkahuoltoon tai kotiovelle (ei sisäänkantoa). Pienet paketit ja petauspatjat toimitetaan lähimpään matkahuoltoon. Sängyt ja patjat toimitetaan asiakkaan ilmoittaman toimitusosoitteeseen (ei sisäänkantoa). Tuotteiden hinnat ovat muuttuvia tarjousten, kampanjoiden ynnä muiden niihin vaikuttavien asioiden johdosta. Jokainen tilaus käsitellään tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden hintojen, toimitusaikojen, tuotteiden ominaisuuksien ja sopimusehtojen mukaisesti. Kuljetuksen hoitava kuljetusliike ottaa ennen toimitusta yleensä yhteyttä asiakkaaseen. Kotiovelle toimituksessa tuote tuodaan ensimmäiselle ulko-ovelle. Esimerkiksi kerrostalossa tuote tuodaan kerrostalon ulko-ovelle (ala-ovelle). Kuluttajakaupanehtojen mukaisesti Soft-Kaluste on vastuussa tuotteesta jos se häviää tai rikkoutuu asiakkaalle toimitettaessa. Tuotteen vahingoittuessa tai hävitessä Soft-Kalusteelle palauttamisen yhteydessä on tuotteesta vastuussa asiakas tai kuljetuksesta vastuussa ollut kuljetusliike.

Tuotteen luovutushetkellä asiakkaan tulisi tarkistaa pakkausten ulkonäkö. Jos pakkauksessa on huomattava ulkoinen vahinko on kuljettajan läsnä ollessa tarkistettava, onko ulkoinen vahinko aiheuttanut itse tuotteelle vauriota kyseiseen kohtaan. Vahingosta tulee mainita rahtikirjaan vahingon havaitsemisen yhteydessä. Tuotteen vauriosta on ilmoitettava välittömästi Softi.fi asiakaspalveluun. Vaurioituneista osista on kuitenkin ilmoitettava ennen tuotteen kasaamista. Mikäli asiakas on jo vastaanottanut tuotteen ja huomaa siinä edellä mainitun vahingon on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta Softi.fi asiakaspalveluun. Epäselvissä tapauksissa jos asiakas ei edellä mainittua vahinkoa ole peruutusajan sisällä ilmoittanut, saattaa vahinko koitua asiakkaan tappioksi

Palautus ja reklamaatiot

Asiakkaalla on 14 päivän mahdollisuus tutustua tuotteeseen. Palautukseen oikeuttava aika lasketaan tavaran vastaanottamispäivästä alkaen. Palautusoikeus ei koske erikoistuotteita, joiden mitat tai muut ominaisuudet poikkeavat normaaleista tuotestandardeista. Tällaisia tuotteita ovat mm. asiakkaan antamien mittojen mukaan tehdyt sängyt, patjat, petauspatjat,  asiakkaan tilauksesta leikatut keinonahat ja nahat. Tuotteeseen tutustuminen katsotaan määrältään ja laadultaan sellaiseksi, kuin asiakas tutustuisi tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin myymälässä tuotetta ostaessaan. Tuotetta ei saa ottaa käyttöön tutustumisaikana. Ennen tavaran palauttamista tulee ottaa yhteys Softi.fi asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu antaa ohjeet tuotteen hyväksyttyyn palauttamiseen. Hygieniatuotteissa kuten tyynyt, peitteet ja petauspatjat, eivät ole palautuskelpoisia hygieniasyistä.

Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, hänen tulee olla yhteydessä Softi.fi asiakaspalveluun. Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse palautusohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaiset ohjeet tuotteen pakkaamisesta, pakkaukseen liitettävistä tiedoista ja tuotteen lähettämisestä. Asiakkaan tulee liittää pakkaukseen yhteystiedot, tilinumero ja pankkiyhteys, tilausnumero ja erityistiedot jos niistä on mainittu sähköpostitse lähetetyssä palautusohjeessa, ja tuotteeseen tulee liittää kopio ennakkolaskun maksukuitista/tulosteesta. Palautuksesta aiheutuvat kulut kuuluvat kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Rahat palautetaan asiakkaan tilille 14 päivän kuluessa tuotteen saapumisesta tehtaallemme, jos tuote on käyttämätön, myyntikuntoinen ja pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen. Jos tuote on asiakkaan toimesta menettänyt myyntiarvoaan, asiakas on velvollinen korvaamaan Softi.fi:lle tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumishinnan välisen erotuksen. Tällöin palautamme tuotteesta ja kuljetuksesta maksetun hinnan vähennettynä edellä mainitulla erotuksella. Tuotteen arvon aleneminen käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli asiakas palauttaa tuotteen, eikä tuotetta ole pakattu alkuperäisiin pakkauksiin, tuotteen hinnasta hyvitetään vain 70 %.

Asiakkaan tulee säilyttää Softi.fi lähettämä tilausvahvistus ja lähete tuotteen tilaamisesta takuuehdon täyttämiseksi. Soft-Kaluste antaa kaikille tuotteille vähintään kuluttajansuojalain mukaisen puolen vuoden eli kuuden kuukauden takuun tuotteen vastaanottamispäivästä lukien. Pidemmistä takuuajoista mainitaan kunkin pidemmän takuun omaavan tuotteen kohdalla erikseen.

Softi.fi vastaa siitä, että asiakas saa tuotteen kotiinsa uutena ja sopimuksen mukaisena. Kuljetuksesta johtuneista paketin repeämisistä tai kolhiintuneista paketeista on ilmoitettava välittömästi Softi.fi asiakaspalveluun, mikäli ne ovat aiheuttaneet tuotteelle vauriota. Jos tuotteessa kuluttajansuojalain mukaisen kuuden kuukauden aikana tuotteen normaalissa ja asianmukaisessa käytössä ilmenee valmistusvirhe, katsotaan sen olleen tuotteessa jo ostohetkellä. Tällöin Softi.fi vastaa tuotteen korjauttamisesta tai korvaavan tuotteen toimittamisesta asiakkaalle. Asiakkaan tulee ilmoittaa tuotteen viasta Softi.fi asiakaspalveluun välittömästi sen havaittuaan. Softi.fi neuvoo asiakasta jatkotoimenpiteistä henkilökohtaisesti.
Soft-Kaluste Oy Kaluste ei vastaa
1) Tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioista
2) Asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista vaurioista esimerkiksi tuotteen kasaamiseen liittyvissä tapauksissa
3) Tuotteen normaalin käytön aiheuttamasta tuotteen kulumisesta, esimerkiksi patjan tai tyynyn normaalista muotoutumisesta käytön aikana.

*Tapaukset ja tilanteet, joista näissä sopimusehdoissa ei ole mainintaa, käsitellään Suomen lain ja kuluttajakaupasta säädettyjen lakien ja sääntöjen mukaan.
*Pidätämme oikeuden tarkistaa tilausten tiedot tilausten saavuttua ja mikäli tilaus sisältää virheellisiä hintatietoja voimme perua kaupan.

© 2024 Soft-kaluste Oy • Kaikki oikeudet pidätetään